PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Zamknij

Międzynarodowy konkurs astrofotograficzny AstroCamera 2018!

28.01.2018

Image title

Już po raz szósty 28 stycznia, w rocznicę urodzin naszego patrona, ogłaszamy kolejną edycję międzynarodowego konkursu astrofotograficznego AstroCamera 2018! Konkurs skierowany jest do wszystkich miłośników utrwalania astronomicznych zjawisk, czyli osób, które fascynują zagadnienia tak bliskie Janowi Heweliuszowi. AstroCamera to jedyny w Polsce międzynarodowy konkurs astrofotograficzny!

W konkursie wyznaczone zostały trzy kategorie: Obiekty Głębokiego Nieba, Obiekty Układu Słonecznego oraz Astrokrajobraz. Do pierwszej kategorii będą zaliczane zdjęcia mgławic, gromad gwiazd, galaktyk i innych tego typu obiektów. Do drugiej kategorii należą zdjęcia planet, Słońca, Księżyca, komet, tranzyty, zaćmienia obiektów astronomicznych, itp. Z kolei w ramach kategorii Astrokrajobraz można zgłaszać zdjęcia przedstawiające obiekty astronomiczne na tle ziemskiego krajobrazu.

Uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż pięć zdjęć, we wszystkich trzech kategoriach łącznie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne! Zgłoszenia można przesyłać drogą elektroniczną na adres astrocamera2018@hewelianum.pl do 30 kwietnia 2018 roku, godz. 15:00 (CEST). Ogłoszenie wyników nastąpi do 30 maja b.r.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem oraz do udziału w tegorocznej edycji konkursu AstroCamera!

Patronat honorowy objęło Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO)Image title

oraz Polskie Towarzystwo AstronomiczneImage title

Patronat medialny objęło czasopismo Urania-Postępy Astronomii Image title

oraz Radio Gdańsk

Image title


 


The international astrophotography competition – AstroCamera 2018!

AstroCamera is the international competition for astrophotographers. It is organised by the Hewelianum Centre in Gdańsk that deals with the promotion of science, astronomy in particular. On 28 January 2011, on the 400th anniversary of its patron’s birth, the Hewelianum Centre announced the first edition of AstroCamera 2011 Competition addressed to all astronomy and astrophotography enthusiasts who share scientific passions of Johannes Hevelius, a 17th century astronomer, a constructor of observation tools, and a renowned observer of the sky at night. His life and achievements have been an inspiration for the Centre to make the AstroCamera Competition a regular event in the Centre calendar.

On 28 January 2018 the Hewelianum Centre announced the sixth, international, edition of the Competition.

The Competition is organized in the following categories:

Category I: deep sky objects (photographs of star clusters, galaxies, nebulae, etc.),

Category II: Solar System objects (photographs of planets, the Moon, comets, meteors, eclipses, object transits, etc.),

Category III: astrolandscape (photographs showing landscape elements with astronomic objects, e.g. astronomic object rising and setting, movement of the celestial sphere).

A Participant may register maximum 5 Competition Entries (photographs) jointly in all categories; however, in each category only one photograph of a Participant may be awarded a prize.

Competition Entries should be sent solely at: astrocamera2018@hewelianum.pl till 30 April 2018, results will be announced till 30 May 2018.

We invite you to get familiar with the Rules and send your photographs!

The Competition is organized under the honorary sponsorship of the Polish Astronomical Society (PTA)Image title

and ESO, the European Southern Observatory

Image title


Urania - Postępy Astronomii magazine

Image title


and Radio Gdańsk is a media sponsor of the Competition.

Image title


Zmiany w Regulaminie konkursu AstroCamera 2018

Amendments of AstroCamera 2018 Competition Rules

  • Informujemy, że dnia 16.03.2018 r. zmianie uległ Regulamin konkursu AstroCamera 2018. 
  • Zachęcamy gorąco do udziału w Konkursie, prace konkursowe można zgłaszać do 30 kwietnia 2018 r.

Please be informed about the following changes in AstroCamera 2018 Competition Rules that come into force on 16.03.2018. We strongly encourage you to take part in the Competition – you can send your photographs till 30 April 2018.

  • Rozdział 3 pkt. 9 otrzymuje następujące brzmienie:

Par. 3.9 now sounds as follows:

  • „Uczestnik identyfikowany jest wyłącznie poprzez adres e-mail podawany w związku z nadesłaniem Pracy Konkursowej na adres określony w pkt. 3.7 Regulaminu. Po rozstrzygnięciu Konkursu jego laureaci zostaną poproszeni o przesłanie stosownych danych do umowy, o której mowa w pkt. 6.3 oraz plików .jpg lub .tiff o minimalnej rozdzielczości 3000 x 4500 px przy założeniu 300 dpi, zapisanych w formie pliku elektronicznego na płycie CD. Powyższa minimalna rozdzielczość nie jest obligatoryjna w przypadku kategorii „Obiekty Układu Słonecznego”. Uczestnik zgłaszający zdjęcie, o mniejszej rozdzielczości, w tej kategorii zobowiązany jest umieścić odpowiednią adnotację w uwagach karty informacyjnej zdjęcia.”

A Participant is identifiable solely by his/her e-mail address given upon sending a Competition Entry at the address mentioned in par. 3.7 hereof. When Competition prizes are awarded, prize-winners will be asked to send data needed to sign the agreement mentioned in par. 6.3, as well as .jpg or .tiff files in minimum resolution 3000 x 4500 px at 300 dpi, saved in form of an electronic file on a CD. Such minimum resolution is not obligatory for Competition Entries in the “Solar System objects” category. A Participant sending in this category a photograph in smaller resolution is obliged to make an appropriate note in the Photograph Details Form”.

  • Rozdział 7 pkt. 5 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Par. 7.5.5 now sounds as follows:

„Zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych - Uczestnik zezwala na dokonywanie lub zlecanie osobom trzecim edycji zdjęcia związanej z przygotowaniem do druku lub kadrowania zdjęcia na potrzeby przygotowania materiałów promocyjnych Organizatora oraz korzystania z tak powstałych opracowań i rozporządzania prawami do nich na polach eksploatacji określonych w punktach 1 -4.”

Consent for enjoying related rights – a Participant gives his/her consent for photograph editing or having them edited by third parties for publishing purposes or for cropping or having them cropped by third parties for Organizer’s promotion purposes, and to use such developments and the rights to such developments in the fields of exploitation defined in sections 1–4.

DANE AUTORA OUT-OF-DATE COMPETITION RULES PHOTOGRAPH DETAILS FORM PARTICIPANT'S PERSONAL DATA OBOWIĄZUJĄCY REGULAMIN KONKURSU COMPETITION RULES NIEAKTUALNY REGULAMIN KARTA INFORMACYJNA UMOWA LICENCYJNA COPYRIGHT AGREEMENT