PL EN WYSOKI KONTRAST A A+ A+
Komunikat. We use cookies to better serve your needs. Close

Ścieżki przyrodnicze

Z myślą o spacerowiczach oraz odwiedzających nasz park grupach szkolnych stworzyliśmy ścieżkę przyrodniczą.

Z myślą o spacerowiczach oraz odwiedzających nasz park grupach szkolnych stworzyliśmy ścieżkę przyrodniczą. Poszczególne elementy ścieżki oznaczone są tablicami informacyjnymi. Przedstawiają one:

  • najważniejsze i najcenniejsze gatunki fauny i flory znajdującej się na terenie Fortu Góry Gradowej,
  • zastosowane formy ochrony przyrody: użytki ekologiczne i pomniki przyrody („Prochownia pod Kasztanami”, „Fort Nocek”, „Luneta z Pasikonikiem”),
  • formy ochrony czynnej, czyli skrzynki dla ptaków i nietoperzy, 
  • informacje o zasadach dokarmiania ptaków oraz ogólnych zasadach zachowania się w Pofortecznym Parku Edukacyjnym.


Image title